Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – қызметі

«Астана Тазалық» ЖШС ұжымының арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы түсіндіру жұмыстарын жүргізу туралы

№06 Хаттама

2023 жылдың 3 тоқсанындағы есеп

«Астана Тазалық» ЖШС комплаенс қызметінің қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің функциялары туралы ереже.

 Cыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталғансыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюдың  іс-шаралар жоспары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нұсқаулығы.

Лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің арасындағы мүделелер қақтығыстарын  реттеу ережелері

Корпоративтік әдеп және мінез-құлық кодексі

«Астана Тазалық» ЖШС 2023 жылға сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін  ішкі талдау нәтижелерінің  ТАЛДАМАЛЫ АНЫҚТАМАСЫ